Φυσιοθεραπευτικοί Μέθοδοι και Τεχνικές Αποκατάστασης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Myofascial trigger point therapy

Θεραπευτικά πρωτόκολλα σταθεροποίησης της σπονδ. Στήλης (core stability exercises).

Προγράμματα ασκήσεων αποκατάστασης με τεχνικές Pilates

Κινητοποίηση νευρικό ιστού (Altered Neural Dynamics)

Μηχανική διάγνωση και θεραπεία (μέθοδος McKenzie)

Manual therapy (Mulligan)

Θεραπευτικές ασκήσεις για ιδιοδεκτική αποκατάσταση

Περίδεση – kinesiotaping

Χειρομάλαξη (θεραπευτική, αθλητική)

Αρχές εργονομίας

Συμβουλευτική – πρόληψη

Το ενδιαφέρον, η φροντίδα και η ασφάλεια σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεσμευόμαστε να είμαστε πάντα διαθέσιμοι, αξιόπιστοι και προσηλωμένοι, προκειμένου να γίνουμε άξιοι της εμπιστοσύνης σας, η οποία θα μας εμπνέει και θα μας βοηθά να βελτιωνόμαστε!

Επιδιώκουμε να κερδίζουμε την προτίμηση σας, προσπαθώντας να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.